Press "Enter" to skip to content

Měsíc: Duben 2023

ESA – Projekt proveditelnosti parastronauta (Parastronaut feasibility project)

Parastronaut feasibility project by se v češtině dalo přeložit jako „Projekt proveditelnosti parastronauta“. Tento název odráží cíl projektu, kterým je vyvinout možnosti zapojení astronautů s…

Comments closed

Designová případová studie: Expozice astronomických snímků pro zrakově postižené

Výzva: Přístupnost astronomických snímků pro těžce zrakově postižené Věda a výzkum se v posledních letech zaměřují na vytváření přístupných prostředí pro osoby se zrakovým postižením.…

Comments closed