Press "Enter" to skip to content

Designová případová studie: Expozice astronomických snímků pro zrakově postižené

Výzva: Přístupnost astronomických snímků pro těžce zrakově postižené

Věda a výzkum se v posledních letech zaměřují na vytváření přístupných prostředí pro osoby se zrakovým postižením. V rámci studia Design informačních služeb jsem se rozhodl vytvořit expozici astronomických snímků pro těžce zrakově postižené, avšak nejen pro nevidomé. Expozice je navržena tak, aby byla přínosem i pro jinak zrakově postižené, ale také pro vidící průvodce, asistenční doprovod, rodinné příslušníky, přátele a vodící psy.

Řešení: Vizuální a haptické interpretace astronomických snímků

Cílem projektu je vytvořit vizuální a haptickou (dotykovou) interpretaci astronomických snímků, která by umožnila těžce zrakově postiženým osobám lépe pochopit a prozkoumat vesmírné objekty. Pro hmatovou interpretaci používám 3D tisk a speciální materiály, které umožňují rozpoznat různé struktury a textury znázorňující různé aspekty vesmírných snímků. Pro vizuální interpretaci používám snímky s vysokým rozlišením (pro zobrazení na monitoru) a zvětšené obrázky (na panelu).

Navržená exponátová řada zahrnuje několik populárních astronomických objektů, jako jsou Mléčná dráha, Slunce a Měsíc a jiné, počítaje v to také snímky z Vesmírného dalekohledu Jamese Webba. Expozice má poskytnout návštěvníkům možnost bezpečně prozkoumat a v uvozovkách „vidět“ vesmírné objekty pomocí dotyku či zraku.

Očekávaný výsledek: Větší zapojení těžce zrakově postižených do vědy a výzkumu (především populárně naučné vědy)

Tento projekt umožňuje těžce zrakově postiženým více se zapojit se do populárněnaučné astronomie a kosmonautiky. Expozice astronomických snímků zvýší jejich zájem o vesmír a přispěje ke zlepšení jejich pochopení astronomie. Přestože expozice primárně nebyla navržena pro osoby bez zrakového postižení, její přínos pro tuto skupinu bude pozorně sledován. V budoucích designových iteracích mohou být zohledněny i potřeby této skupiny uživatelů, což by mohlo dále zlepšit celkovou přístupnost a otevřít nové možnosti pro všechny návštěvníky.

Další informace k případové studii je možné nalézt na webu Petra Duška – Designová případová studie: Expozice astronomických snímků pro zrakově postižené.