Press "Enter" to skip to content

ESA – Projekt proveditelnosti parastronauta (Parastronaut feasibility project)

Parastronaut feasibility project by se v češtině dalo přeložit jako „Projekt proveditelnosti parastronauta“. Tento název odráží cíl projektu, kterým je vyvinout možnosti zapojení astronautů s tělesným postižením do letů do vesmíru a případných budoucích misí. Projekt se snaží překonat překážky, které lety do vesmíru představují pro astronauty s tělesným postižením a zlepšit naše chápání této problematiky. Jeho hlavním cílem je zjistit, jaké jsou požadavky, aby bylo možné vyslat parastronauta do vesmíru.

Od roku 2021 se Evropská kosmická agentura (ESA) snaží najít jednotlivce s tělesným postižením, kteří by byli kvalifikováni psychologicky, kognitivně, technicky a odborně na pozici astronauta. A již minimálně jednoho našla – viz článek ESA vybrala prvního parastronauta. Toto kvalifikování by v normálních podmínkách mohlo být ovlivněno požadavky na kosmické vybavení. Avšak, ESA se rozhodla investovat do potřebných úprav vesmírné technologie, aby mohla těmto kvalifikovaným jednotlivcům umožnit stát se profesionálními členy posádky pro bezpečné a úspěšné kosmické mise.

Tímto novým krokem ESA přináší nové možnosti inovací a zlepšení bezpečnosti a efektivity pro budoucí posádky. Nicméně, stále je mnoho neznámých a jediným příslibem, který může být dnes dán, je seriózní snaha o uvolnění cesty do vesmíru pro kosmonauty s tělesným postižením.

ESA spustila studii s výběrem astronauta s tělesným postižením. Studie se zaměřuje na identifikaci možných úprav, které by nakonec umožnily let do vesmíru astronautovi s tělesným postižením. ESA tuto studii provádí interně a ve spolupráci s mezinárodními partnery a poskytovateli posádkových vozidel. Očekává se, že tento projekt otevře příležitost pro jednoho nebo více jednotlivců a přinese inovace a další výhody pro budoucí posádky.

Význam tohoto kroku ze strany ESA je obrovský pro různě postižené lidi. Hledání kvalifikovaných astronautů s tělesným postižením pro kosmické mise dává naději a ukazuje, že i lidé s postiženími (a nemyslím nyní jen postižení fyzické, na které se ESA zaměřila, ale také jiná postižení – jistě to bude znamenat posun také pro lidi s postižením senzorickým, sociálním, duševním atd.) mohou být plně integrováni do prostředí kosmického průmyslu či kosmické turistiky. Investice do úprav vesmírné technologie pro umožnění těmto lidem stát se členy posádky ukazuje, že ESA chápe potřebu vytvoření přístupnějšího prostředí pro všechny. Tento projekt by mohl inspirovat další organizace a ukázat, že i s tělesným postižením lze dosáhnout svých snů a uspět ve velkých výzvách.

ESA se rozhodla, že pro své výzkumné úsilí potřebuje širší spektrum talentů. Věří, že pro průzkum je důležité kolektivní úsilí, a proto se rozhodla zapojit více nadaných lidí z různých oblastí, včetně lidí s různými druhy postižení. Chce „otevřít dveře, které pro osoby se zdravotním postižením byly dříve uzavřené, a udělat skok vpřed pomocí svého pilotního projektu“.

Individuální i kolektivní bezpečnost především

Bezpečnost a užitečnost mise jsou pro ESA stále klíčovými faktory. Aby bylo možné začít s projektem, obrátila se ESA na Mezinárodní paralympijský výbor (International Paralympics Committee), aby využila jeho tabulku pro kategorizaci různých druhů a stupňů postižení. Následně pečlivě posoudila každou kategorii postižení podle svých odborných znalostí o předpokladech pro plnění úkolů bezpečné a užitečné vesmírné mise. Rozdělila postižení do tří kategorií – červené, zelené a žluté – a udělila každé z nich odpovídající hodnocení.

  • Červená – když druh a stupeň postižení nebyl bezpečně slučitelný s daným úkolem.
  • Zelená – když druh a stupeň postižení mohl být slučitelný s daným úkolem.
  • Žlutá – když druh a stupeň postižení mohl být plně slučitelný s daným úkolem s určitými úpravami, modifikacemi nebo inovacemi.

Pro projekt parastronautické proveditelnosti ESA pečlivě posuzovala, co je potřeba k zajištění individuální i kolektivní bezpečnosti. ESA spolupracuje s mezinárodními partnery a poskytovateli kosmických letů, aby zajistila, že potřebné úpravy budou provedeny a aby tito nadaní jednotlivci mohli ukázat své schopnosti ve vesmíru.

ESA je odhodlaná udělat maximum pro to, aby tito jednotlivci mohli být součástí týmu a aby se stali profesionálními kosmonauty na bezpečné a úspěšné vesmírné misi.

Závěr

Snahy Evropské kosmické agentury (ESA) o začlenění lidí s tělesným postižením do posádek pro kosmické mise mají mnoho významů. Za prvé, takovéto kroky ukazují, že ESA se snaží vytvořit přístupnější a tzv. inkluzivnější prostředí pro všechny, což je v souladu s demokratickými hodnotami. Za druhé, poskytují lidem s tělesným postižením nové možnosti k dosažení svých snů a ukazují, že i s postižením lze uspět ve velkých výzvách. To může být inspirací pro mnoho hendikepovaných lidí. Za třetí, začlenění těchto lidí do kosmických posádek přináší nové talenty a perspektivy pro výzkum vesmíru, což může vést k inovacím a zlepšením v bezpečnosti a efektivitě kosmických misí. A konečně, ukazuje se, že ESA se snaží dát příklad a inspirovat další organizace, aby také investovaly do přístupnosti a tzv. inkluzivity pro hendikepované osoby ve všech oblastech života.