Press "Enter" to skip to content

Kolekce

Záznamy z hvězdářských a kosmonautických besed a přednášek pro zrakově postižené

Další besedy (historické i budoucí) doplníme.

Vzdělávací sady

Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!

 • Obsahuje:
  • Publikaci v soutisku (Braillovo bodové písmo s černotiskem) „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“ (autor: Milan Halousek).
  • Audio nahrávku „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru“ (čtou Petr Sobotka a Miroslav Táborský).
  • Sva třírozměrné modely (busta Jurije Gagarina, model kosmické lodi Vostok 1) a tři reliéfy (mapa dráhy letu, podpis Jurije Gagarina, reliéf Jurije Gagarina).
  • USB flash disk s digitálními materiály (publikace „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“, audio nahrávka „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru“, STL soubory 3D modelů a reliéfů pro 3D tisk, průvodní dokument).
 • Kde je možné zapůjčit: Světluška – půjčovna kompenzačních pomůcek.
 • Bylo vyrobeno několik experimentálních sad. Aktuálně není možné zakoupit.
 • Lze očekávat průběžné modifikace.

Měsíční fáze

 • Obsahuje:
  • Publikace v soutisku (Braillovo bodové písmo s černotiskem) „Měsíční fáze“.
  • Publikace obsahuje reliéfy měsíčních fází vyhotovené za pomocí 3D tisku.
  • Měsíční krátery: 3D modely kráterů: Linné, Koperník.
 • Kde je možné zapůjčit: Petr Dušek, petr.dusek@nesmir.cz.
 • Lze očekávat průběžné modifikace.
 • Lze modifikovat podle domluvy.