Press "Enter" to skip to content

Kontakty

  • E-mail: petr.dusek@nesmir.cz – zpráva bude doručena vedoucímu skupiny Petrovi Duškovi.
  • E-mail: bezbarier@astro.cz – zpráva poslaná na tuto adresu dorazí všem níže uvedeným členům skupiny.
  • Telefon: +420.608.442.014 – Petr Dušek
  • Poštovní adresa: Hvězdárna Ďáblice, Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Ďáblice.

Petr Dušek

Od roku 1998 se zabývá speciálním astronomickým vzděláváním – zejména hvězdářstvím lidí se zrakovým postižením. V současnosti také zkoumá bariéry, které během astronomického vzdělávání mohou vznikat i jinak hendikepovaným.

Tvorba hmatových pomůcek pro nevidomé Petra dovedla k zájmu o využití 3D tisku v komunitě zrakově postižených. Proto nemalou část svého života věnuje 3D tiskařské tvorbě, navrhování třírozměrných modelů, realizaci kurzů o 3D tisku či o digitálním modelování.

Petr byl několik let pozorovatelem meteorů v Astronomickém ústavu AV ČR; přestože toto zaměstnání považuje za úžasné, do budoucna zvolil cestu softwarovou vývojařinou a kyberbezpečností. Dlouhodobě spolupracuje se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově  univerzitě (Teiresiás).

Petr Sobotka

Petr Sobotka působí na hvězdárně v Ďáblicích. 10 let byl zaměstnancem Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Je tajemníkem České astronomické společnosti. Působí v Sekci proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Od r. 2014 je autorem Meteoru – vědecko-populárního pořadu Českého rozhlasu s tradicí od roku 1963. Je nositelem Kvízovy ceny za popularizaci astronomie 2012.

Petr Sobotka na Wikipedii.

Milan Halousek

Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1981. Je předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti, předsedou vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale i širokou veřejností, zakládajícím členem českého Kosmo Klubu a členem Astronomické společnosti Pardubice. V České kosmické kanceláři měl dlouhé roky na starost organizování vzdělávacích a popularizačních programů, a podporu účasti českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech zaměřených na moderní vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii.

Od roku 1980 uspořádal již více než 1500 přednášek a besed o kosmonautice pro děti, studenty a veřejnost, publikoval přes 170 článků v denním tisku, odborných a populárně-vzdělávacích časopisech, natočil přes 60 televizních a více než 300 rozhlasových rozhovorů a komentářů k událostem v kosmonautice.

Rozhovor s Milanem Halouskem pro Český rozhlas Pardubice: Věda na vesmírné stanici? To je i zrání vína

E-mail: milan@halousek.eu

Radek Seifert

Radek Seifert působí na pražském ČVUT v oblasti podpory vzdělávání studentů se specifickými potřebami, a také jako lektor předmětu Asistivní technologie na tamní Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Je poradenským pracovníkem pražské organizace Okamžik. Vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Rozhovor s Radkem pro mujRozhlas – Podcast Potmě: Jiří Jaroš a Radek Seifert: S přístupností nejdál dojdeš

Jan Šnyrych

Přes dvacet let se zabývá přístupností, pomůckami a obecně informatikou pro zrakově postižené. Začínal jako technik v centru pro podporu studentů se zrakovým postižením Tereza na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Působil u některých dodavatelů pomůcek (Proxima, Spektra, Galop) jako technik, tester a uživatelská podpora. Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně funguji jako konzultant pro přístupnost.

Největší část jeho profesního života je spojena se SONS. Asi deset let pracoval v Tyflokabinetu SONS jako počítačový lektor a metodická podpora lektorů v TyfloCentrech. V rámci projektu Blind Friendly Web se zabýval testováním přístupnosti. V současnosti vede časopis Téčko, který je technickou přílohou Zory, a v SONS koordinuje aktivity spojené s přístupností webu a mobilních aplikací – spolu s kolegy přístupnost testuje, příležitostně o ní přednáší a SONS též zastupuje v Odborné skupině pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Astronomii a kosmonautiku od dětských let sleduje z pohledu nadšeného amatéra.

Rozhovor s Honzou pro mujRozhlas – Podcast Potmě: Tomáš Studeník a Jan Šnyrych: Technologické vychytávky pomáhají, ale bílou hůl ještě nikdo nepřekonal

Jaroslav Maxa – Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary

Petr Šobotník

Zatím bez bližších informací.