Press "Enter" to skip to content

Program pro odborníky

Exkurze: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Kdy a kde: středa, 11. ledna 2023 od 16.30 do 18.00., ústředí SONS, Krakovská 1695, Praha 1.

Průvodce: Jan Šnyrych.

Cílová skupina: Členové Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS a ostatní zájemci o téma astronomické vzdělávání osob se zrakovým postižením.

Přihláška: Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu Petrovi Duškovi (petr.dusek@nesmir.cz).

Popis: Účastníci budou seznámeni s prostředím SONS, službami, přehledem poboček v České republice, základními pomůckami pro zrakově postižené, problematickou přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) je spolkem sdružujícím tisíce osob s těžkým zrakovým hendikepem a zároveň organizací poskytující širokou škálu nezbytných služeb této cílové skupině.

SONS existuje již od roku 1996 a síť více než 70 odboček je rozprostřena napříč celou Českou republikou.

Valná většina více než 200 zaměstnanců SONS jsou osoby s vážným zrakovým hendikepem.

Mezi primární služby SONS patří:

 • sociálně aktivizační služby pro těžce zrakově postižené osoby (organizace aktivit, svépomocných skupin, aktivizačních klubů),
 • základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově postiženým osobám,
 • technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku obsluhy takových zařízení,
 • odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství,
 • vydávání časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitální formě,
 • provozování digitální knihovny zpřístupňující texty zrakově hendikepovaným osobám,
  rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.),
 • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům,
 • odstraňování architektonických a informačních bariér

Více informací o SONS viz www.sons.cz.

SONS je jednou z důležitých spolupracujících organizací Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti.

Setkání Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku

Kdy a kde: středa, 11. ledna 2023 od 18.00 do 19.00.

Cílová skupina: Členové Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS a ostatní zájemci o téma astronomické vzdělávání osob se zrakovým postižením.

Přihláška: Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu Petrovi Duškovi (petr.dusek@nesmir.cz).

Setkání členů a příznivců Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS. Program:

 • Prezentace činnosti: dosavadní činnost, plánovaná činnost.
 • Diskuse: Zamyšlení nad systémem odborné skupiny. Struktura, členové, služby, financování atd.
 • Volba vedoucího skupiny.
 • Ostatní.

3D APOD – automatická transformace APOD (astronomických snímků dne) na hmatové nízké reliéfy za pomocí 3D tisku – příspěvek pro hackathon oboru Design informačních služeb (Masarykova univerzita)

Kdy a kde: někdy mezi 27. a 29. lednem 2023 (termín upřesníme), Masarykova univerzita, Brno.

Přihláška: Je určeno pouze pro studenty a vyučující oboru Design informačních služeb (MUNI).

Popis: Petr Dušek krátce odprezentuje pro studenty oboru Design informačních služeb (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) problematiku automatizace transformace APOD (astronomických snímků dne) na hmatové nízké reliéfy za pomocí 3D tisku. Cílem prezentovaného projektu je navrhnout a případně vyzkoušet různé cesty pro automatický převod astronomického snímku dne do digitálního podkladu pro 3D tisk.

Otázky nad designem bezbariérového astronomického vzdělávání

Kdy a kde: Čtvrtek, 23. února 2023 od 17.30 do 19.00, Praha (přesné místo včas uvedeme).

Cílová skupina: Členové Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS a ostatní zájemci o téma bezbariérové astronomické vzdělávání.

Přihláška: Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu Petrovi Duškovi (petr.dusek@nesmir.cz).

Popis: Astronomické vzdělávání je možné chápat jako službu. Bezbariérové astronomické vzdělávání pak můžeme chápat jako takové vzdělávání, které při přístupu k astronomickým informacím neklade žádné překážky. Každé astronomické vzdělávání je mířeno na uživatele – to znamená na někoho, kdo astronomické vzdělávání používá (ideálně bez úplného pochopení principů astronomického vzdělávání).

Designování nám umožňuje na problematiku služeb (jakožto nehmotné produkty) bezbariérového astronomického vzdělávání nahlížet z pohledu jeho uživatelů.

Během řízené debaty budeme diskutovat nad různými otázkami bezbariérového astronomického vzdělávání z pohledu užitečnosti, použitelnosti, atraktivity.