Press "Enter" to skip to content

Program

Vytváříme odborný program pro členovy Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS a ostatní zájemci o bezbariérovou astronomii.

Vytváříme programu zaměřený na astronomii a kosmonautiku sepciálně pro lidi se zdravotním postižením:

Velmi brzy nabídneme také program speciálně pro lidi se zdravotním postižením:

  • sluchové postižení
  • tělesné postižení

Zvažujeme také tvorbu programu pro lidi s jiným zdravotím postižením:

  • mentální postižení
  • duševní nemoci
  • poruchu autistického centra
  • kombinované
  • ostatní.

Podporujeme tvorbu přístupného astronomického a kosmonautického programu.